Mūzika un pasākumi, vieta un studija.
Lai svētki izdodas!

eeee