Mūzikas pavadošā grupa

Mūzikas pavadošā grupa – profesionālu mūziķu sastāvā, kas pavada mūzikas izpildītāju koncertos, pasākumos vai ieraksta studijā, vai sniedz profesionālu instrumentālu mūzikas pavadījumu jebkurā pasākumā.

“Katram akordam katrā izpildījumā ir savas īpašības, kuras pareizā salikumā var izpildīt tikai profesionāli mūziķi.”

Spēlē sitamos, taustiņu, pūšamos un stīgu instrumentus

  • Mūzikas pavadošā grupa
  • Mūzikas pavadošā grupa
  • Mūzikas pavadošā grupa
Mūzikas pavadošā grupa

Pavadošā muzikālā grupa sastāv no pieredzējušiem mūziķiem, patiesiem sava amata meistariem, kas ir labi pazīstami profesionālajā vidē. Un šī  muzikālā grupa ir tā, kas pavada mūzikas izpildītāju  koncertuzveduma laikā vai ieraksta laikā studijā, izpilda instrumentālus darbus.  Šādā statusā var darboties gan sen pastāvoša un pat labi zināma grupa ar pastāvīgu sastāvu, gan vienreizējs kolektīvs, kas sapulcināts tikai vienam koncertam vai vienai studijas sesijai. Pavadošās grupas mediju uzmanības lokā parasti nenonāk un nevienam nav zināmas. Tomēr daži dalībnieki var būt  leģendas un/vai vispārēji atzīti.  Tāpat liela loma ir  ierakstot albuma skaņdarbus,tur vienlaikus tiek izmantotas gan modernās tehnoloģijas, samplēšana un "dzīvās" ritma sekcijas un pavadošo instrumentu ierakstīšana.